Kategoriarkiv: Förvaring

Magasineringens olika former

Magasinering möter ett lagringsbehov för både privatpersoner och företag. Sett till det totala magasineringsbehovet representerar företag den största andelen, om man räknar in lager drivna i egen regi. Skogsindustrin har för vana att att magasinera både virke, brädor och spån under en kortare tidsperiod innan de ska vidare i nästa led i produktion och förädling. På grund av kvantitetsrabatter och prisfluktuationer på världsmarknadspriset för olika slags råvaror är det inte ovanligt att företag utnyttjar fördelaktiga inköpstillfällen och kvantiteter för att sedan lägga de på lager. För att denna strategi ska vara lönsam på både kort och lång sikt krävs det att besparingen i inköpspris överstiger kostnaden för lagerföring och magasinering. Inom bilhandelns olika led står bilparken på ett eller annat sätt i magasin vid olika tillfällen i väntan på att transporteras till återförsäljare eller köpglada kunder. Skördat hö och olika sädesslag utgör tillsammans med foder det stora magasineringsbehovet för Sveriges bönder, om man inte väljer att räkna med lagringen av mjölk i allt från bondgårdars mjölktankar till mejeriernas tilldredningslokaler. Under vinterhalvåret är magasinering det bästa sättet att förvara båtar på, särskilt om man vill undvika väder och vinds påverkan. Man kan visserligen förvara de utomhus under förutsättning att man täcker över med pressening, men stöldrisken är av uppenbara skäl större vid detta förfarande. Olika typer av samlare och auktionshus driver magasin i egen regi för att förvara alla möjliga slags objekt i väntan på uppvisning och försäljning.

Magasinering Malmö

Vanliga människors magasineringsbehov
Privatpersoner har nytta av magasin i de fall man vill förvara ägodelar man inte har plats för i hemmet eller förvaringsutrymmen i anknytning till detta. Många människor för en hopplös kamp mot överfulla garage, vindsutrymmen och källare istället för att kunna använda de till mer attraktiva ändamål. Vem vill hellre inte använda garaget som bilens övernattningsbostad, vinden till förvaring av relativt ofta användbar utrustning och källaren till inredd relaxavdelning med bastu och soffgrupp? Om bråte och gamla ärvda prylar står i vägen för denna dröm är magasinering lösningen. Magasineringskonceptet är simpelt och grundar sig på att man hyr en separat del av ett större lager till förvaring av olika ägodelar och allmän bråte. Förråden i magasinet varierar i storlek och karaktär beroende på utrymmesbehov och vad man avser förvara. Av kostnadsskäl utgörs säkerheten i magasinen av övervakningskameror och rigorösa lås istället för väktarbevakning, även om alternativet finns för de som önskar förvara föremål av högt värde. Vid designen av en del magasin har man haft bilkörning i åtanke, och har därför konstruerat interiören så att man kan nå samtliga förråd med bil.

Viktiga aspekter vid hyrning av magasinförråd
De flesta magasineringsföretagen erbjuder endast förvaring och grundläggande stöldskydd för det man önskar förvara, de tar inte ansvar för ägodelarna. Som kund är det därför viktigt att hålla bra koll på försäkringar, dels om företaget erbjuder det i priset eller om det går att lägga till, alternativt att man själv kontaktar sitt försäkringsbolag och ber om råd om hur man ska gå tillväga. Vid förvaring av riktigt värdefulla objekt som större båtar är det viktigt att ha en stöldförsäkring med högt lösöresvärde. Det kan dock förhålla sig på det sättet att den nuvarande försäkringen även gäller vid magasineringsförvaring, men avtalen är omfattande och krångliga. Av denna anledning är det av högsta vikt att hålla koll på det innan man tar onödiga risker. Företag som erbjuder magasinering finns föga förvånande över hela landet och i eller i anslutning till samtliga svenska städer, exempelvis Malmö. Internet är ett bra verktyg för jämförelse mellan och omdömen av olika magasineringsföretag. Att jämföra företagen med varandra är också bra då det ökar chanserna till ett bättre pris.

Flytt | Magasinering | Flyttstädning